Zpětný leasing


Leasing jako financování koupě auta není nic neznámého, ale co takhle zpětný leasing? Zpětný leasing je ideálním řešením pro lidi, kteří se dostali do finančních problémů nebo pro podnikatele, kterým chybí pro další podnikání kapitál. Co to vůbec zpětný leasing je, kde se zpětný leasing dá zařídit a jak celý proces probíhá, se dočtete v následujícím článku.

Co je to zpětný leasing?

Zpětný leasing je forma leasingu, kdy je odkoupen hmotný nebo nehmotný předmět leasingovou společností, a následný pronájem předmětu původnímu majiteli. Předmět se majiteli navrací po řádném splacení domluvené částky. Díky tomu získá podnikatel nebo majitel finanční obnos, který mu pomůže z tíživé situace.

Hlavní výhoda zpětného leasingu spočívá, že podnikatel nebo fyzická osoba obdrží finanční hotovost a předmět, který prodal, může nadále využívat. Po celou dobu je v postavení nájemce, po řádném splacení, se opět stává majitelem. V případě automobilu:

 • stále je možné jezdit ve svém autě
 • obdržela se finanční hotovost

Další výhodou je, že se nemusí prokazovat, na co budou půjčené peníze využity. Pro podnikatele je zde možnost daňové výhody, kterou leasing nabízí. Po celou dobu splácení leasingu je možné si dát do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tím sníží hospodářský výsledek, a tak se stává daňově uznatelným nákladem.

Postup u zpětného leasingu

Majitel vozidla nebo jiného předmětu nejdříve prodá svůj majetek leasingové společnosti, která se tímto stává pronajímatelem. Na základě toho leasingová společnost půjčí klientovi finanční obnos, vypočítaný z hodnoty prodaného majetku. Po té se klient stává nájemcem svého předmětu a na základě smlouvy s leasingovou společností si předmět pronajme. Po řádném splacení a na konci splátkového kalendáře, leasingová společnost odprodá předmět nájemci za smluvní cenu.

Co bude potřeba?

V současné době jsou leasingové společnosti, které zpětný leasing poskytují. Důležitým kritériem je, aby žádající o zpětný leasing byl majitelem prodávaného předmětu, u zpětného leasingu dochází ke změně majetkových práv k předmětu leasingu.

Nejdůležitějším krokem je domluvit si osobní schůzku. Není dobré nic vyřizovat přes telefon nebo online formuláře. Díky osobnímu kontaktu se získá přehled o všech nabídkách a možnostech, lépe se vysvětluje důvod žádost o zpětný leasing a tím se i lépe hledá optimální skladba splácení.

Většinou není administrativa příliš časově náročná ani nijak složitá. Vše může být vyřízené během jedné schůzky a peníze poskytnuté do 48 hodin. Mezi běžné potřebné doklady patří následující. Samozřejmě si je každá leasingová společnost upravuje podle svého. Tato doklady požaduje leasingová společnost Auto Esa.

Fyzické osoby musí předložit:

 • platný občanský průkaz a další doklad totožnosti (řidičský průkaz)
 • IČ zaměstnavatele
 • Telefonní spojení
 • U vozu s hodnotou nad 300 000kč i doklad o příjmu a kopii dokladu o trvalém bydlišti

Podnikatelské subjekty:

 • Občanský průkaz osoby jednající za firmu
 • Pevné telefonní spojení
 • Číslo běžného účtu podnikatelského subjektu
 • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (mladší 6 měsíců)
 • Osvědčení o registraci u plátců DPH
 • U financované částky nad 300 000kč doložit daňové přiznání z loňského roku a výpis z běžného účtu za poslední měsíc

Předmět zpětného leasingu

Předmět, který je možné, prodat leasingové společnosti, by měl být vedený jako zboží, nebo předmět zahrnutý do majetku prodávajícího. Může se tedy jednat o leasing strojů a zařízení, automobilů nebo výrobních technologií.

Ve většině případů se jedná o ojeté automobily. Ty musí splňovat určitá kritéria, jako stáří a technický stav vozu. Rozhodně nelze očekávat částku odpovídající hodnotě automobilu. Hodnota bývá snížena o akontaci, většinou 30%.

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.