Jak na oddlužení u podnikatele?


4.5/5 - (2 votes)

Každým rokem si půjčuje čím dál více lidí. Bohužel s narůstajícím zájmem o půjčky roste také počet dlužníků, kteří nejsou schopni tyto pohledávky řádně splácet. Mezi takové lidi patří i podnikatelé.

Pokud jste se právě vy jako podnikatel dostali do nepříjemné finanční situace a půjčky se vám vymkly z rukou, pak i vy dnes máte možnost dostat se z tohoto začarovaného kruhu ven. Řešením je oddlužení podnikatelů, které lze uskutečnit od počátku roku 2014.

Co je to vlastně to oddlužení?

Oddlužení znamená jinými slovy také osobní bankrot. Je to způsob, díky kterému se dlužník zbaví svých dluhů, které nemůže kvůli různým důvodům splácet. O osobním bankrotu a jeho schválení rozhoduje vždy příslušný soud. Když je oddlužení podnikatele soudem schváleno, všechny jeho dluhy jsou sjednoceny do jednoho. Dlužník pak po dobu 5 let musí splatit z celkové částky alespoň 30 % dluhů. Pokud toto dodrží, zbytek dluhu mu je po 5 letech odpuštěn.

Oddlužení je ideální pro všechny, kteří chtějí svojí vážnou finanční situaci řešit a zároveň nechtějí, aby se jejich dluhy neustále kvůli neplacení navyšovaly.

Výhody oddlužení:

 • sloučení dluhů do jedné splátky
 • zastavení narůstání úroků
 • zastavení exekučního řízení nebo vymáhání dluhů

Podmínky pro schválení oddlužení u OSVČ

Ještě před podáním návrhu na oddlužení byste měli vědět, že musíte splnit určité podmínky, aby vám byl návrh soudem schválen. Vy jako podnikatel musíte splnit následující dané podmínky:

 1. Uhrazení 30 % z celkové částky dluhu – Jak už výše bylo zmíněno, podnikatel musí zaplatit minimálně 30 % z celkové výše pohledávek a to do 5 let. Soud toto u každého návrhu zkoumá a na základě toho rozhodne o zamítnutí návrhu nebo o způsobu řešení.
 2. Nemít závazky z podnikatelské činnosti – OSVČ má možnost se od začátku roku 2014 oddlužit, nesmí se však ale jednat o závazky, u kterých figuruje dlužníkovo IČO (např. u podnikatelského úvěru či neuhrazené faktury), dále se nesmí jednat ani o dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, daňové nedoplatky vzniklé za doby podnikání atd.
 3. Dluh u více věřitelů – Aby se člověk mohl nechat oddlužit, nesmí mít pouze jednoho věřitele, ale minimálně dva a více. Tato podmínka platí i v případě, že je dluh vysoký a nejste ho schopni splácet.
 4. Mít závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
 5. Být v platební neschopnosti.

 

Více informací o oddlužení a podmínkách můžete nalézt v článku Oddlužení OSVČ od 1.1.2015.

Kdo má šanci na oddlužení?

Na oddlužení má šanci každý podnikatel, který splňuje výše zmíněné podmínky. Do roku 2014 si mohla podat návrh na osobní bankrot pouze fyzická osoba. Naštěstí díky novému Insolvenčnímu zákonu od ledna 2014 se mohou nechat oddlužit i podnikající osoby.

Postup, jak se nechat oddlužit

Pokud chce být člověk oddlužen, musí v prvé řadě podat na příslušný krajský soud návrh na oddlužení. Tento návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení dlužníka a osob, které jsou oprávněné za něho jednat
 • údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
 • údaje o příjmech za poslední 3 roky
 • návrh způsobu oddlužení

Samotný návrh můžete podat buď v tištěné nebo elektronické podobě. Tištěná forma návrhu musí být vámi ručně podepsaná a úředně ověřená. V elektronické podobě stačí pouze elektronický podpis.

Před podáním návrhu nezapomeňte připojit další důležité písemnosti jako seznam majetku a závazků, prohlášení o změnách, které se v mezidobí udály, listiny, které dokládají váš příjem za poslední 3 roky či písemný souhlas nezajištěného věřitele.

Rozhodnutí soudu ohledně schválení

Poté, co podáte návrh na osobní bankrot, příslušný soud rozhodne. V ideálním případě soud vydá usnesení, ve kterém vaše oddlužení povoluje. V tomto usnesení se dozvíte další informace týkající se celého řízení, určení majetku, vymezení splátkového kalendáře atd.

V případě, že je váš příjem na oddlužení nízký, je možnost vyhlásit osobní bankrot s pomocí třetí osoby, která vám bude na splácení přispívat. Dlužník pak žije po dobu 5 let na hranici životního minima.

Prominutí zbytku dluhů po 5 letech

Pokud v období 5 let dodržíte podmínku a splatíte alespoň 30 % z celkové částky, soud vás zbytek dluhů odpustí. Pokud během 5 let nedokážete alespoň 30 % pohledávek svým věřitelům splatit, musíte soudu dokázat, že k tomu nedošlo úmyslným zaviněním, ale kvůli vzniklým okolnostem, které nešly nijak ovlivnit.

Sdílejte článek s přáteli


4.5/5 - (2 votes)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *