Ukončení nájemní smlouvy vzor – dohoda o ukončení nájmu bytu


Skončení nájemní smlouvy nájemcem se řídí novým občanským zákoníkem. Při výpovědi je třeba dodržet hned několik zásad.

Ukončení nájemní smlouvy nájemcem vzor, formulář

U nájmů na dobu neurčitou je možná výpověď nájemcem bez udání důvodu. Je nutné ji dodat v písemné podobě druhé straně, v našem případě tedy pronajímateli. Vzor dohody o ukončení nájmu bytu naleznete níže. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Výpovědní doba pak trvá 3 měsíce.

Pokud se tedy rozhodnete dát výpověď z nájmu například 15. září, výpovědní lhůta začíná běžet 1. října a do konce prosince je třeba se vystěhovat.

Ideální řešení je, pokud jste si našli již vlastní byt, nebo pokud se chcete stěhovat do jiného nájmu, domluvit se s pronajímatelem dopředu, pokud se domluvíte, není třeba dodržovat tříměsíční výpovědní lhůtu. Proto doporučujeme s pronajímatelem dodržovat po čas pronájmu dobré vztahy, aby Vám následně vyšel vstříc.

Vystěhování z bytu

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Odevzdat byt musíte ve stavu, v jakém jste ho přebírali, nehledí se ale na běžné opotřebení, tedy pokud byla v bytě nová pračka a vy ji používáte 10 let, nečeká se, že při odstěhování bude nová.

Pokud byt neodevzdáte do konce výpovědní lhůty má pronajímatel právo na poměrnou část nájemného až do dne, kdy předáte klíče.

Dohoda o ukončení nájmu bytu vzor

Vzory jsme pro Vás připravili i jako dokument ke stažení – naleznete je na konci článku.

dohoda o ukončení nájmu bytu

Jméno a příjmení:

Josef Sídla

Rodné číslo:

987643/0942

Bytem:

Dubinová 23, Pardubice 53012

(dále jen ,,nájemce“)

a

Jméno a příjmení:

František Pokorný

Rodné číslo:

532123/9921

Bytem:

Fünerova 3211, Praha 110 00

(dále jen ,,pronajímatel“)

Věc:

Výpověď nájmu bytu v domě č. 724 v ulici Dubinská v Hradci Králové
Dle nájemní smlouvy ze dne 1.8.2013 mám pronajatý byt 1+1 ve čtvrtém patře domu 724 v ulici Dubinská (Hradec Králové)

Tímto vypovídám nájem výše uvedeného bytu v tříměsíční výpovědní lhůtě. Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1.3. 2014. Nájem bude ukončen k 31.5.2014.

V ………………… dne …….2014

Josef Šídlo, Nájemce

Ukončení nájemní smlouvVzor výpovědi nájmu vzor ke stažení

Výpověď z nájmu bytu.doc (starší formát Word)

Výpověď z nájmu bytu.docx (novější formát Word)

Autor úvodního obrázku: pixelbudah

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.