Výpověď z nájmu bytu nájemcem – vzor


3.9/5 - (9 votes)

Vypovědět můžete nájem na dobu neurčitou, nájem na dobu určitou lze vypovědět pouze ve zvláštních případech, kterými se v dalším textu nebudeme zabývat.

Výpověď musí být vyhotovena v písemné podobě a doručena pronajímateli. Výpovědní lhůta zpravidla začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Neboli výpověď pošlete 12.3, doručena je 14.3., výpovědní lhůta pak začíná běžet od 1.4. a vystěhovat se musíte do 30.6.

Vy, jako nájemce jste povinen odevzdat byt v den, kdy nájem končí. Jinak má pronajímatel právo na náhradu ve výši nájemného rozpočítaného na dny až po ten den, kdy se odstěhujete. Byt je odevzdaný ve chvíli, kdy pronajímatel obdrží klíče a nic mu nebrání užívat byt.

V níže uvedeném vzoru si nezapomeňte změnit Vaše osobní údaje a upravit datumy, kdy běží výpovědní lhůta.

Vzory jsme pro Vás připravili i jako dokument ke stažení – neleznete je na konci článku.

Vzor výpovědi nájmu

Jméno a příjmení:

Josef Šídlo

Rodné číslo:

987643/0932

Bytem:

Dubinová 213, Pardubice 53012

(dále jen ,,nájemce“)

a

Jméno a příjmení:

František Pokorný

Rodné číslo:

532123/9921

Bytem:

Fügnerova 3211, Praha 110 00

(dále jen ,,pronajímatel“)

Věc:

Výpověď  nájmu bytu v domě č. 724 v ulici Dubinská v Hradci Králové

Dle nájemní smlouvy ze dne 1.8.2013 mám pronajatý byt 1+1 ve čtvrtém patře domu 724 v ulici Dubinská (Hradec Králové)

Tímto vypovídám nájem výše uvedeného bytu v tříměsíční výpovědní lhůtě. Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1.3. 2014. Nájem bude ukončen k 31.5.2014.

V ………………… dne …….2014

Josef Šídlo, Nájemce

Vzor výpovědi nájmu vzor ke stažení

Výpověď z nájmu bytu.doc (starší formát Word)

Výpověď z nájmu bytu.docx (novější formát Word)

Autor úvodního obrázku: pixelbudah

Sdílejte článek s přáteli


3.9/5 - (9 votes)
Comments
 1. 10 roky ago
  • 10 roky ago
 2. 10 roky ago
  • 10 roky ago
   • 6 roky ago
 3. 9 roky ago
  • 9 roky ago
   • 5 roky ago
 4. 9 roky ago
  • 9 roky ago
   • 8 roky ago
 5. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 6. 9 roky ago
 7. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 8. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 9. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 10. 9 roky ago
 11. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 12. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 13. 9 roky ago
  • 9 roky ago
 14. 8 roky ago
 15. 8 roky ago
  • 8 roky ago
 16. 8 roky ago
 17. 8 roky ago
 18. 8 roky ago
 19. 8 roky ago
 20. 8 roky ago
 21. 8 roky ago
 22. 8 roky ago
 23. 8 roky ago
 24. 8 roky ago
 25. 8 roky ago
 26. 8 roky ago
 27. 8 roky ago
 28. 8 roky ago
 29. 8 roky ago
  • 8 roky ago
 30. 8 roky ago
  • 8 roky ago
 31. 8 roky ago
 32. 8 roky ago
  • 8 roky ago
 33. 7 roky ago
 34. 7 roky ago
 35. 6 roky ago
 36. 6 roky ago
 37. 5 roky ago
 38. 3 roky ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *