Faktoring – co je a komu je určen?


Faktoringem nazýváme odkup, postoupení pohledávek, vystavených faktur s dlouhou splatností, zpravidla 30 – 180 dnů a faktoringová společnost zpravidla přebírá riziko, že faktura nemusí být odběratelem uhrazena.

Firma se okamžitě dostává k finanční hotovosti a to formou zálohy,  v dohodnuté výši, která se pohybuje od 75% do 95% z faktury a zbylých 25% – 5% je vyplaceno po odečtení úroku a poplatku v momentě, kdy zaplatí fakturu věřitel, odběratel.

Záloha bývá vyplácena během 24 hodin od schválení.

Kolik a jaké faktury postoupí je na uvážení firmy, případně, jak je dohodnuto v rámcové smlouvě s faktoringovou společností.

Faktoring co je a jak ho využít

Faktoring co je a jak ho využít

Bankovní a nebankovní faktoring

bankovní: Fio banka, Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna

nebankovní: roční obrat 1 mil.Kč

Komu je faktoring určen

Podnikům a firmám,

  • kterým faktury s dlouhou splatností brzdí v jejich dalším rozvoji
  • které mají krátkou finanční historii a mají potíže se získáním bankovních finančních prostředků na rozvoj,
  • jejichž podnikání má sezonní výkyvy
  • jež sami potřebují rychle uhradit vlastní závazky

Jak faktoring probíhá?

Zájemce o faktoringovou spolupráci:

  • vybere si faktoringovou společnost
  • dodá doklady potřebné ke schválení spolupráce
  • sepíše rámcovou smlouvu o spolupráci
  • vystaví fakturu, informuje odběratele o postoupení faktoringové společnosti
  • zpravidla do 24 hodin obdrží zálohu v dohodnuté výši (75-95%)
  • doplatek faktury po odečtení úrokové sazby a poplatku obdrží po zaplacení faktury odběratelem

Cena za faktoringové financování

Většinou se skládá z úroku, který se pohybuje od 0,5% měsíčně (6% p.a.) a poplatku za administraci ve výši 1-1,5%.

Uvedená výše poplatků se týká nebankovního faktoringu.

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.