Ukončení podnikání


Pokud se Vám podnikání nezadařilo, i když jste pro snížení nákladů firmy používali doplnění inkoustu v tiskárně plnící sady, anebo již dlouho už nepodnikáte, a přesto máte založenou společnost, budete pravděpodobně uvažovat o jejím zrušení. S excistencí společnosti je spojena řada povinností, tkeré musíte plnit, i když již nic neděláte. Jsou to hlavně podávání daňových přiznání, vedení účetnictví apod. Vždy je nutné dopředu posoudit situaci společnosti a následně zvolit ten správný úkon. Dobré je využít na tuto činnost externí společnost – Fontionnel.sk.

Zrušení s likvidací

Pokud v účetnictví máte majetek a nemáte závazky vůči věřitelům, je vhodné zrušit společnost likvidací a zbylý majetek rozdělit mezi společníky. Zrušení je trochu složitější, je třeba dodržet zákon a získat souhlas finančního úřadu. Tento úkon Vám zabezpečí řada společností, vymaže vaši společnost z obchodního rejstříku a máte to bez starostí.

Vyhlášení konkurzu

Pokud je Vaše společnost v úpadku, měli byste podat návrh na vyhlášení konkurzu. Je to hlavně v situaci, když máte více závazků po splatnost déle než 30 dnů. Může se stát, že ke dni vyhlášení konkurzu budou závazky vyšší než hodnota majetku. Následuje pak zrušení firmy konkurzem. Soud pak většinou pro nedostatek majetku konkurzní řízení zastaví a společnost vymaže. Vyhlásit na Vás konkurz může i Váš věřitel, kterému neplatíte. Potom může být požadováno plnění po společnících dle podstaty Vaší formy podnikání. Možností je také Vaší společnost ještě než dojde k této variantě prodat pod cenou investorovi.
 

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.