Valorizace důchodů v roce 2015, od 1.1.2015


4/5 - (1 vote)

V roce 2015 nás čeká razantní navýšení důchodů oproti minulým rokům. Kolik bude Valorizace důchodů v roce 2015 ve Vašem případě? Více v našem článku.

Valorizace důchodů v roce 2015, od 1.1.2015

Současná vláda rozhodla celkem razantně navýšit důchody. Celkově bude na zvýšení důchodů potřeba 7-8 miliard korun ročně.

Navyšovat se bude jak pevná částka důchodu, která vzroste z 2340 Kč na 2400 Kč, tak i poměrná část o 1,6%. Tedy rozdíl mezi pevnou částkou důchodu a Vaším důchodem vzroste o 1,6%. Zvýšení se týká jak starobního důchodu. Navyšovat se bude v roce 2015 také vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod a invalidní důchod.

Důchody od roku 2015

Více již přehledná tabulka.

Váš současný důchod (v Kč) Důchod v roce 2015 (v Kč)

3000

3070

3500

3578

4000

4086

4500

4594

5000

5102

5500

5610

6000

6118

6500

6626

7000

7134

7500

7642

8000

8150

8500

8658

9000

9166

9500

9674

10000

10182

10500

10690

11000

11198

11500

11706

12000

12214

12500

12722

13000

13230

13500

13738

14000

14246

14500

14754

15000

15262

15500

15770

16000

16278

16500

16786

17000

17294

Celé znění vyhlášky:

 

N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne     . září 2014

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015
a o zvýšení důchodů v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:

  • 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 25 903 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 1,0273.

  • 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2015 výše

  1. a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 709 Kč,
  2. b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 106 444 Kč.
  • 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2015 činí 2 400 Kč.

  • 4

Zvýšení důchodů v roce 2015

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že

  1. a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
  2. b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

  • 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Sdílejte článek s přáteli


4/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *