Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců 2016


Pokud pracujete ve veřejném sektoru, je váš plat určován zákonem (nařízením vlády) č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Váš plat se tedy řídí platovými tabulkami a třídami. Poslední zvýšení platů státních zaměstnanců proběhlo v listopadu 2015 a došlo k navýšení o 3% – nově tedy platí platové tabulky zaměstnanců od 1.11.2015.

Pro určení, do jaké platové třídy spadáte je rozhodující hned několik faktorů:

 • složitost práce
 • stupeň odpovědnosti na dané pozici
 • náročnost práce s ohledem na praktické zkušenosti pracovníka

Zařazení zaměstnance je ovlivněno stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání!

Zaměstnanci však mohou dosáhnout na vyšší platy a to v podobě osobního příplatku, který slouží jako ocenění výkonnosti a schopnosti daného pracovníka, příplatku k platu zohledňujícího specifické podmínky práce a také na odměny za splnění úkolů nad rámec pracovních povinností, za pracovní zásluhy či při životním jubileu.

Platové třídy

V pracovní smlouvě pracovníka ve veřejném sektoru bude vždy určeno tarifní zařazení spolu s popisem náplně práce.

 • 1. – 2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
 • 3. platová třída: střední vzdělání
 • 4. platová třída: střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
 • 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
 • 6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem
 • 7. – 8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • 10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • 11. – 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • 13. – 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Platové třídy a vzdělání

Platové třídy a vzdělání

Platové stupně

Zaměstnavatel řadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle délky dosažené praxe. Do této praxe se započítávají i tzv. náhradní doby (základní a civilní vojenská služba, mateřská dovolená, péče o osobu závislou na péči druhých.

Praxe se ale posuzuje podle oboru, ve kterém byla dosažena. Nezávisí tak na počtu pracovišť či počtu různých zaměstnavatelů.

Platové tarify

Pokud máte určen platovou třídu i platový stupeň, můžete si jednoduše podle níže uvedených tabulek (dělených podle různého oboru náplně práce). Částky uvedené v tabulkách jsou měsíční platy v českých korunách, které obdrží pracovníci pracující na plný úvazek.

Výše tarifu dále závisí na složitosti, stupni odpovědnosti a namáhavosti přidělené a vykonávané práce, s ohledem na praktické zkušenosti, které pracovník nabyl pracovník při svém předchozím zaměstnání.

Platové tabulky státních zaměstnanců

Pokud není určeno jinak, zaměstnanci náleží měsíční mzda podle této základní mzdové tabulky č. 1 – základní mzdový předpis.

Základní platová tabulka

Tabulka č. 1 – Základní platová tabulka

Zaměstnanci, kteří nejsou zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, budou měsíčně vyplácení tabulkových platů – tabulka č. 2.

Platové tabulky pro pracovníky ve zdravotnictví

Tabulka č. 2 – Platové tabulky pro pracovníky ve zdravotnictví

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb budou vypláceni podle mzdové tabulky č. 3.

Platové tabulky pro pracovníky ve školství a v sociálních službách

Tabulka č. 3 – Platové tabulky pro pracovníky ve školství a v sociálních službách

Zaměstnanci, kteří jsou:
uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce
úředníky územního samosprávného celku,
zaměstnanci státu v Akademii věd ČR ,
zaměstnanci státu v Grantové agentuře ČR ,
zaměstnanci státu v Technologické agentuře ČR ,

těmto všem náleží platový tarif stanovený podle tabulky č. 4.

Platové tabulky pro zaměstnance akademie věd a grantové akademie

Tabulka č. 4 – Platové tabulky pro zaměstnance akademie věd a grantové akademie

Pracovníci ve zdravotnictví poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, v centru letecké záchranné služby Armády ČR, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra ČR a ve Vězeňské službě ČR, jsou vyplácení podle tabulky č. 5.

Platové tabulky pro pracovníky ve zvláštních zdravotnických zařízeních

Tabulka č. 5 – Platové tabulky pro pracovníky ve zvláštních zdravotnických zařízeních

Pracovníci ve zdravotnictví, kteří poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, budou vypláceni podle mzdového předpisu tabulka č. 6.

Platové tabulky pro pracovníky ve zdravotnictví pracující u poskytovatele zdravotních služeb

Tabulka č. 6 – Platové tabulky pro pracovníky ve zdravotnictví pracující u poskytovatele zdravotních služeb

Lékaři orgánu sociálního zabezpečení jsou placeni podle tarifu uvedeného v tabulce č. 7.

Platové tabulky pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení

Tabulka č. 7 – Platové tabulky pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení

Lékaři nebo zubní lékaři poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, pracující ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě ČR nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, budou vyplácení podle mzdové tabulky tabulka č. 8.

Platové tabulky pro lékaře a zubní lékaře pracující v zařízení Ministerstva vnitra, ve Vězeňské službě ČR

Tabulka č. 8 – Platové tabulky pro lékaře a zubní lékaře pracující v zařízení Ministerstva vnitra, ve Vězeňské službě ČR

Zaměstnanci, kteří jsou pedagogickými pracovníky (učitelé) budou vyplácení podle tabulky č. 9.

Platové tabulky pro pedagogické pracovníky

Tabulka č. 9 – Platové tabulky pro pedagogické pracovníky

Aktuální výše platů a rozdělení do tříd bylo zpracováno podle Příručky pro personální a platovou agendu, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v prosinci 2015 – více na portálu MPSV.cz.

Sdílejte článek s přáteli


Comments
 1. 4 roky ago

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.