Věcné břemeno užívání cesty


Věcné břemeno patří mezi věcné právo k věci cizí a jeho podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného – oprávněného. Přiměřené náklady na zachování a opravy se hradí podle užívání. Pokud tedy využívá cestu jen oprávněný, hradí náklady on, pokud oba, o náklady se dělí.

Právo cesty přes cizí pozemek neboli právo průchodu je ukázkovým věcným břemenem in rem. Věcná břemena vznikají na základě písemné smlouvy, zákona nebo rozhodnutím příslušného státního orgánu a umožňují stanoveným způsobem užívat cizí věci.
Věcné břemeno lze vydržet po 10 letech užívání. Je možné do této lhůty započítat i dobu, kdy pozemek oprávněně užíval i předchozí majitel.

Pokud k pozemku nebo Vaší nemovitosti neexistuje jiná přístupová cesta, než přes sousedův pozemek a on Vám nechce průchod umožnit, je možné se obrátit s žalobou na soud. V takovýchto sporech rozhoduje soud jednoznačně ve prospěch oprávněného, tedy toho, co chce užívat cestu ke svému pozemku nebo nemovitosti, protože platí, že se majitel pozemku na onen pozemek musí dostat, aby jej mohl užívat.

Věcné břemeno jako věcněprávní vztah může vzniknout i na základě písemné smlouvy mezi oběma vlastníky, kde si mohou dohodnout, kudy bude moci oprávněný přecházet či přejíždět přes cizí pozemek.

Věcné břemeno je zapsáno i v katastru nemovitostí (při zápisu věcného břemene průchodu do katastru nemovitostí je dobré také přiložit plán pozemku a na něm vyznačit cestu, kterou je vlastník stavby oprávněn používat).

Když by náhodou vlastník pozemek oplotil ve snaze zabránit Vám vykonávat právo průchodu, tak toto může učinit, pouze pokud Vám dá například klíče od branky nebo pokud Vám podstatně nesníží možnost průjezdu nebo průchodu. V každém soudním případu se ale postupuje individuálně.

Sdílejte článek s přáteli


Comments
  1. 4 roky ago

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.