Řada z nás bydlí v podnájmu, či s rodiči a začíná „rozjíždět“ podnikání. Rodiče tomu ale často nejsou nakloněni a nájemci často v nájemní smlouvě zakazují mít sídlo firmy v pronajímaném bytě. Pronajmout si vlastní kancelář na slušné adrese ovšem stojí mnoho