Věcné břemeno patří mezi věcné právo k věci cizí a jeho podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného – oprávněného.