Pro rok 2014 zatím nedošlo k žádným změnám v tabulce důchodového věku.