Často se můžete setkat s termínem vinkulace, víte ovšem, co to znamená devinkulace? V podstatě se jedná o opačný úkon než vinkulace.