Jelikož se blíží konec období, dokdy můžete podávat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013, bylo by dobré vědět, jakou částku můžete uplatnit v odpočtech.