Poměr mezi státním starobním důchodem a mzdou bude do budoucna pravděpodobně dále klesat, a tak je nezbytné, aby si lidi v produktivním věku začali spořit, šetřit a investovat už dnes. Možností, kam uložit část ze svého příjmu