Státní spořící dluhopisy 2014


Máme očekávat další státní dluhopisy pro občany i v roce 2014? Jaká je šance, že si je zakoupíte, pokud jste minulou možnost promarnili? Čtěte.

Dluhopisy budou vydány v pondělí 19.5. více již Státní dluhopisy jaro/léto (květen) 2014

I přes další změnu vlády v roce 2014 lze předpokládat, že bude pokračovat pravidelné vydávání dluhopisů pro občany 2x za rok. Pro hraje fakt, že i po pádu vlády premiéra Nečase a nástupu nové „úřednické“ vlády došlo k vydání dluhopisů na podzim 2013. Navíc o cenné papíry vydávané státem byl pokaždé obrovský zájem a stát musel většinou ukončovat upisovací období dříve.

Vydání dluhopisů předpokládáme k 12.červnu 2014. Oznámení ministerstva lze očekávat v prvních květnových dnech. O aktualitách Vás budeme informovat na našem portálu.

V minulé emisi byly vydány čtyři druhy dluhopisů: Tříletý prémiový, pětiletý kupónový, pětiletý reinvestiční a sedmiletý protiinflační. Nebyl vydán dříve emitovaný krátkodobý diskontovaný dluhopis. Zájmem ministerstva tedy je pravděpodobně získat od občanů prostředky na delší čas.

Dle našeho odhadu budou vydány tyto typy dluhopisů:

Tříletý prémiový, případně tříletý reinvestiční

Pětiletý kupónový, pětiletý reinvestiční a pětiletý prémiový

S největší pravděpodobností i sedmiletý protiiflační

Do léta by mohla ekonomika dále oživovat, nedá se ovšem předpokládat, že by mělo oživení takovou sílu, aby se projevilo v růstu tržních úrokových měr. V současné době uvolněné měnové politiky lze očekávat nejdříve ukončení intervencí České národní banky proti posílení koruny, teprve následně se budou zvedat referenční sazby, aby dosáhly běžných hodnot. Usuzujeme, že výnosy (úrok) vydaných dluhopisů budou na stejné nebo nepatrně vyšší hladině než u minulé emise v prosinci 2013. Díky intervenci lze očekávat postupné navracení hodnot inflace k dvouprocentnímu cíli centrální banky, a tak by sedmiletý protiinflační dluhopis mohl tentokrát vyvolat větší zájem investorů.

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.