Posudek o bolestném – odškodnění bolestného


Náhradu za bolest můžete požadovat při zranění, které Vám nebylo způsobeno Vaší vinou. Například při dopravní nehodě, pracovním úrazu, nemoci z povolání.

Hodnocení bolestného – bolestné

Odškodnění je stanoveno dle tzv. bodové stupnice. Každý úraz má přiřazen určitý počet bodů bolestného.

Každý bod je oceněn na 120 Kč.
Pokud si škoda na zdraví vyžádá náročný způsob léčení, zejména infekce rány prodlužující dobu léčení, je možné zvýšit odškodnění až o 50% z celkové částky.

Pokud si škoda na zdraví vyžádá mimořádně náročný způsob léčení, zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu, je možné zvýšit odškodnění až na dvojnásobek celkové částky.

Při zvlášť těžkých následcích škody na zdraví – takové, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě, a to s ohledem na věk je možné částku zvýšit až o 50% z celkové částky.

Posudek o bolestném formulář

Každá pojišťovna má svůj vlastní formulář, dostupný bývá na internetových stránkách pojišťovny. Při nahlášení události Vám pojišťovna obvykle poskytne tento formulář e-mailem nebo dopisem.

Body za bolestné – tabulka

Body za jednotlivé úrazy naleznete v příloze vyhlášky č. 440/2001 Sb., pro usnadnění naleznete počty bodů za jednotlivé úrazy setříděné do přehledné tabulky níže.

Bolestné body tabulka

Příloha 1 – sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů
Příloha 3 – sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.