Plná moc při přepisu automobilu od 1.1.2014 – Vzor plné moci 2014


Vzor plné moci uvedené níže vychází z Nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014, více se dočtete přímo v zákonu č. 89/2012 Sb., paragrafy 441-456.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á,

Jméno a příjmení: …………………….,

Rodné číslo/datum narození: …………………….,

bytem: …………………….,

dále jen zmocnitel,

uděluji plnou moc

Jméno a příjmení: …………………….,

Rodné číslo/datum narození: …………………….,

bytem: …………………….

dále jen zmocněnec,

k tomu, aby mně zastupoval ve věci odhlášení, přihlášení, včetně podpisu, podání všech nezbytných dokumentů a ostatních záležitostí na příslušném MěU Odboru dopravy týkajících se motorového vozidla:

…………………….

Číslo TP: ……………………., SPZ: …………………….

Barva: ……………………., Rok výroby:…………………….

VIN: …………………….

plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena.

V ……………………. dne …………………….

Zmocnitel: …………………….

podpis

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec: …………………….

podpis

Sdílejte článek s přáteli


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.